Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Cariben

Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Cariben

Samenvatting

Voor de periode 2016-2019 is capaciteit van de Politieacademie in Nederland beschikbaar gesteld voor het politieonderwijs aan de landen/politiekorpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze kwaliteitsimpuls moet de verdere ontwikkeling van de korpsen in basis politiezorg, specialismen en leiderschap bevorderen. Dit initiatief loopt eind 2019 af. Voorafgaand aan dat moment is een evaluatie nodig om te kunnen bepalen of de kwaliteitsimpuls succesvol is geweest en nog een periode moet worden voortgezet.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Cariben
Organisatie(s):
WODC, Kohnstamm Instituut - UvA
Projectnummer:
3028
Operationele status:
Lopend