Evaluatie Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland

Evaluatie Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland

Samenvatting

De Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland is een tijdelijke maatregel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie stelde in de periode 2016-2019 een bijzondere bijdrage beschikbaar van €350.000 op jaarbasis, met als doel de professionalisering van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) te stimuleren, en bij te dragen aan verbetering van de samenwerking tussen de verschillende korpsen.
De evaluatiestudie had tot doel zowel de opbrengsten en als de eventuele verbeterpunten van de Kwaliteitsimpuls in beeld te brengen. Kort samengevat ging het daarbij om drie hoofdpunten:

  1. Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland?
  2. Hoe verliep de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls, wat zijn de opbrengsten en knelpunten, volgens de verschillende betrokken partijen?
  3. In hoeverre voldoet de Kwaliteitsimpuls aan de beoogde doelstellingen en wat zijn de belangrijkste aandachtpunten bij een mogelijke continuering?

Inhoudsopgave

Lijst met gebruikte afkortingen
Managementsamenvatting
Management summary

  1. Aanleiding en achtergrond voor het onderzoek
  2. Verantwoording methode
  3. Beleidsreconstructie
  4. Overzicht van de feitelijk uitgevoerde activiteiten binnen de kwaliteitsimpuls
  5. Evaluatie van de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls
  6. Opbrengsten van de Kwaliteitsimpuls en wensen voor de toekomst
  7. Samenvatting en conclusies

Gebruikte bronnen
Geraadpleegde personen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boogaard, M., Dingemanse, P., Klein, T., Middelbeek, L. (medew.), Emmelot, Y. (medew.), Sligte, H. (medew.)
Organisatie(s):
Kohnstamm Instituut, University of Curaçao, Oberon onderzoek/advies, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Kohnstamm instituut
Jaar van uitgave:
2020
ISBN:
978-6321-103-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Kohnstamm Instituut
 
Postbus 94208
 
1090 GE Amsterdam
Telefoon:
020-5251226
Website:
www.kohnstamminstituut.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Cariben
Projectnummer:
3028
Operationele status:
Afgerond