Monitor vertrouwen in de politie

Staats- en bestuursrecht / Burgers

Monitor vertrouwen in de politie

Samenvatting

Periodiek inzicht in de mate waarin burgers de Nederlandse politie vertrouwen, is voor politie en politiek van groot belang. Er is een waaier aan onderzoeken van verschillend gewicht naar het vertrouwen van de burger in de politie, zowel binnen de politie als daarbuiten bijvoorbeeld bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bij gemeenten. Er bestaat echter geen robuuste moderne meerjarige monitor waarmee op langere termijn het vertrouwen in de politie kan worden gevolgd.
Dit onderzoek inventariseert welke onderzoeken de overheid (al dan niet in opdracht) nu heeft lopen op dit onderwerp en welke onderzoeken sinds 2013 zijn afgerond. Welke indicatoren zijn of worden gebruikt? Hoe verhouden deze onderzoeken (inclusief de gebruikte indicatoren) zich tot de aanpak en uitkomsten van (internationale) wetenschappelijke literatuur over vertrouwen in de politie en/of overheidsinstellingen? Het tweede deel van het onderzoek geeft antwoord op de vraag welke activiteiten noodzakelijk zijn en wat een goede rolverdeling is bij het meten van vertrouwen in de politie, een en ander in overleg met de betrokken organisaties (o.a. ministerie, politie, gemeenten).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor vertrouwen in de politie
Organisatie(s):
WODC, KU Leuven Research & Development
Projectnummer:
3029
Operationele status:
Lopend