Systematic review effecten stroomstootwapen

Systematic review effecten stroomstootwapen

Samenvatting

Enkele bestaande wetenschappelijke studies naar de effecten van het gebruik van een stroomstootwapen op mensen die het doelwit zijn van dit geweldsmiddel hebben recent kritiek opgeroepen. De onderzoeken bleken gefinancierd door de fabrikant van het stroom stootwapen (Taser, later Axon). De Tweede Kamer heeft zorgen geuit over de gezondheidseffecten. De minister van JenV heeft in de brief van 15 november 2018 toegezegd dat er nog nader gekeken zal worden wat er wetenschappelijk bekend is over de mogelijke gezondheidseffecten van het stroomstootwapen (Taser) (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 29628, nr. 823).
Een meta-studie van bestaand onderzoek kan een eerste antwoord geven op de vraag wat bekend is over psychische en fysieke gezondheidseffecten. Het gaat om een systematic review van het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen. Welke van deze onderzoeken kunnen als objectief en betrouwbaar genoeg worden aangemerkt? Wat is na weging hiervan de uitkomst van deze onderzoeken?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Systematic review effecten stroomstootwapen
Organisatie(s):
WODC, Nivel
Projectnummer:
3030
Operationele status:
Lopend