Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving

Criminologie en victimologie / Psychisch gestoorden

Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving

Een systematisch literatuuronderzoek

Samenvatting

Er is media-aandacht ontstaan voor het gebruik van de Taser, mede in het licht van een kritisch rapport van Amnesty International en een database van persbureau Reuters. Voor de verdere besluitvorming in ons land over het mogelijk uitrollen van de Taser onder alle politie-eenheden is het van belang om te beschikken over goede kennis van de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen. De volgende onderzoeksvragen worden in dit literatuuronderzoek beantwoord:

 1. Welke studies met voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn in de internationale literatuur beschikbaar over de mogelijke effecten van het gebruik van Tasers op de gezondheid?
 2. Wat is de waarschijnlijkheid op een ernstige verwonding, respectievelijk op ernstige complicaties van het geraakt worden door een Taser? Welke risicogroepen zijn daarbij te onderscheiden?
  1. Welke risico’s worden vastgesteld voor verwarde mensen, zwangeren, ouderen, door drugs of alcohol beïnvloede mensen, of mensen met een bestaande aandoening van het hart?
  2. Welke risico’s hangen samen met de tijdsduur van de stroomstoot en met de plaats op het lichaam die wordt geraakt?
  3. Welke specifieke gezondheidseffecten worden aangetoond in ieder van de orgaansystemen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Methode
 3. Resultaten
 4. Conclusie & discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dückers, M., Baliatsas, C., Gerbecks, J., IJzermans, J.
Organisatie(s):
Nivel, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Nivel
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
Telefoon:
030 2729700
Fax:
030 2729729
E-mailadres:
nivel@nivel.nl
Website:
www.nivel.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Systematic review effecten stroomstootwapen
Projectnummer:
3030
Operationele status:
Afgerond