Bezinning informatiepositie politie

Veiligheid en preventie / Gegevensbescherming

Bezinning informatiepositie politie

Samenvatting

Binnen het veiligheidsdomein zijn in het afgelopen decennium steeds meer partijen betrokken bij het handhaven en bevorderen van de veiligheid in Nederland. De politie is dan ook met steeds meer partijen gaan samenwerken. Daarnaast hebben zich ingrijpende technische en digitale ontwikkelingen voltrokken met betrekking tot de beschikbaarheid, het verzamelen en het analyseren van gegevens. Beide ontwikkelingen vormen (een deel van) de aanleiding tot het herzien van de Wet politiegegevens (Wpg). In deze herziening moet nieuw beleid worden opgesteld met betrekking tot de informatiefunctie van de politie en het verwerken van politiegegevens. Het gaat om het geven van toekomstgerichte beleidsmatige, beheersmatige en juridische kaders over de wijze waarop de politie met informatie invulling kan geven aan de taakuitvoering. Om hiertoe te komen is kennis nodig over de verschillende mogelijkheden die bestaan in een aantal landen (zoals bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken) om dit beleid, binnen de Europese basisprincipes, vorm te geven.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bezinning informatiepositie politie
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Projectnummer:
3031
Operationele status:
Lopend