Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ2020)

Criminologie en victimologie / Geslacht en criminaliteit

Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ2020)

Samenvatting

De Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) wordt verder uitgebreid om een breder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en de afdoeningen. Specifieke aandacht krijgen jeugdige daders van cybercrime. Er wordt een kwalitatief onderzoek naar verricht en ook de omvang van dit fenomeen krijgt aandacht. Voorts moet de monitor meer inzicht geven in detentieduur, recidive en resocialisatie.
Dit is een deelproject van een onderzoek dat bestaat uit vijf delen. De andere deelprojecten zijn: Overkoepelend Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (3034A), Jeugdige cyberdaders strafdossiers MJC (3034C), Hotspots MJC (3034D) en Resocialisatie MJC (3034E). Dit deelonderzoek betreft een herhaalmeting van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) (o.a. A.M. van der Laan en M.G.C.J. Beerthuizen, Jeugdige zelfgerapporteerde daders. In: A. M. van der Laan en H. Goudriaan (Red.), Monitor Jeugdcriminaliteit; ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 1997 tot 2015, 2016, (pp. 23-50); A.M. van der Laan en M. Blom, Jeugddelinquentie: Risico's en bescherming, 2006; A.M. van der Laan en M. Blom, Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010; ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2010, 2011; A.M. van der Laan en H. Goudriaan, Monitor Jeugdcriminaliteit; ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 1997 tot 2015, 2016).
De MZJ is een monitoronderzoek dat sinds 2005 eens in de vijf jaar wordt afgenomen. Sinds 2005 wordt een representatieve steekproef van 10- tot en met 17-jarigen bevraagd naar hun delinquente gedrag in het afgelopen jaar. In 2015 is de leeftijdsgroep uitgebreid met de 18- tot en met 22-jarigen. Naast inzicht in de zelfgerapporteerde traditionele delinquentie zoals vernielingen, vermogens- en geweldsdelicten worden ook de ontwikkelingen in nieuwe vormen van zelfgerapporteerde cyber- en gedigitaliseerde delicten onderzocht.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ2020)
Projectnummer:
3034B
Operationele status:
Lopend