Hotspots MJC

Criminaliteit en delicten / Jeugdcriminaliteit

Hotspots MJC

Samenvatting

De Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) wordt verder uitgebreid om een breder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en de afdoeningen. Specifieke aandacht krijgen jeugdige daders van cybercrime. Er wordt een kwalitatief onderzoek naar verricht en ook de omvang van dit fenomeen krijgt aandacht. Voorts moet de monitor meer inzicht geven in detentieduur, recidive en resocialisatie.

In dit onderzoek zal allereerst worden ingegaan op de ontwikkelingen van jeugdcriminaliteit op buurtniveau, waaronder in hotspots. Na geografische verschillen in de trends in jeugdcriminaliteit binnen Nederland, worden verschillen in trends tussen landen onderzocht. De internationale vergelijking in trends in jeugdcriminaliteit laat niet alleen zien waar Nederland staat ten opzichte van andere Europese landen, maar geeft ook aan welke maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk niveau mogelijk hebben bijgedragen aan de daling in jeugdcriminaliteit. Dit kan beleid informeren welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Dit is een deelproject van een onderzoek dat bestaat uit vijf delen. De andere deelprojecten zijn: Overkoepelend Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (3034A), Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (3034B), Jeugdige cyberdaders strafdossiers MJC (3034C) en Resocialisatie MJC (3034E).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hotspots MJC
Projectnummer:
3034D
Operationele status:
Lopend