Effectrapportage aanpak schoolverzuim

Staats- en bestuursrecht / Leerplicht

Effectrapportage aanpak schoolverzuim

Samenvatting

De volledige leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar en de kwalificatieplicht (verlengde leerplicht) tot 18 jaar. Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim wanneer een leerling zonder geldige reden niet op school aanwezig is, op momenten dat hij daar wel aanwezig moet zijn. Dit onderzoek is gericht op de effecten van de aanpak van schoolverzuim op basis van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Hoe verhoudt de civiele aanpak zich tot de strafrechtelijke benadering, welke aanpak is doeltreffend?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectrapportage aanpak schoolverzuim
Organisatie(s):
WODC, BBSO - Bureau Boekhoorn Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek
Projectnummer:
3038
Operationele status:
Lopend