Achterlopende ontwikkeling

Achterlopende ontwikkeling

Het begrip 'onvoltooide ontwikkeling' in de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Samenvatting

Het adolescentenstrafrecht (ASR) is in werking getreden op 1 april 2014. Sinds deze datum is er voor personen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar een flexibele toepassing mogelijk van sancties uit het jeugd- en volwassenenstrafrecht. Afhankelijk van de condities ‘persoon van de dader’ en ‘omstandigheden waarin het feit is gepleegd’ kan bij een strafzaak tegen een jongvolwassene gekozen worden voor de toepassing van een sanctie uit het jeugdstrafrecht (JSR) of uit het volwassenenstrafrecht (VSR). Bij personen van 18 tot en met 22 jaar die verdacht worden van een strafbaar feit is de vraag aan de orde in hoeverre er sprake is van ‘onvoltooide ontwikkeling’. Is hier sprake van, dan vormt dit volgens de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel invoering ASR een reden om een sanctie op te leggen uit het jeugdstrafrecht in plaats van het volwassenenstrafrecht. De invulling van het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ heeft de wetgever overgelaten aan de praktijk. In de praktijk blijft er echter onduidelijkheid bestaan over de vraag wanneer er sprake is van ‘onvoltooide ontwikkeling’. Dit bemoeilijkt de keuze voor toepassing van sancties uit het JSR of sancties uit het VSR.
Het doel van dit onderzoek was om meer helderheid te verschaffen over het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ en de wijze waarop dit gebruikt kan worden bij de toepassing van het adolescentenstrafrecht.

Inhoudsopgave

  1. Aanleiding voor dit onderzoek
  2. Onderzoeksvragen en methode van onderzoek
  3. Ontwikkelingen tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid
  4. Dimensies en signalen
  5. Vergelijking van de dimensies en signalen met de items uit de huidige instrumenten
  6. Afstemming tussen huidige instrumenten en tussen ketenpartners bij de afweging ASR
  7. Samenvatting, conclusies en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spanjaard, H.J.M., Filé, L.L., Noom, M. J., Buysse, W.H.
Organisatie(s):
Spanjaard Development & Training , DSP, Universiteit van Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Spanjaard Development & Training
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Spanjaard Development en Training
 
Réaumurstraat 30
 
1097 RH Amsterdam
Telefoon:
06-278 35 806
E-mailadres:
mail@hanspanjaard.nl
Website:
www.hanspanjaard.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onvoltooide ontwikkeling binnen de toepassing van het adolescentenstrafrecht
Projectnummer:
3039
Operationele status:
Afgerond