De bescherming van minderjarige slachtoffers

Wetgeving en beleid / Verordening

De bescherming van minderjarige slachtoffers

Implementatie van internationale voorschriften in nationale wet- en regelgeving in de praktijk

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre internationale voorschriften ten aanzien van de behandeling en positie van minderjarige slachtoffers zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving en in de praktijk. Bijkomend doel is om te benoemen op welke punten er mogelijk hiaten zijn en op welk terrein Nederland juist verder gaat dan hetgeen internationaal verplicht wordt gesteld of wordt aanbevolen. Het onderzoek is verricht in opdracht van het WODC
op verzoek van de Directie Slachtofferbeleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De volgende onderzoeksvragen worden in dit onderzoek beantwoord:

  1. Welke verplichtingen heeft Nederland op grond van internationale richtlijnen en verdragen als het gaat om de bescherming van minderjarige slachtoffers van misdrijven binnen de context van de toepassing van het strafrecht?
  2. Welke van deze verplichtingen zijn in Nederland tot dusver op papier geïmplementeerd en op welke wijze?
  3. Zijn de op papier geïmplementeerde verplichtingen ook in de uitvoeringspraktijk doorgevoerd. In welke mate wel of (nog) niet?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding en onderzoeksvragen
  2. Onderzoeksverantwoording
  3. Internationaal en nationaal kader
  4. Verplichtingen Nederland vanuit internationaal kader
  5. Bescherming van minderjarige slachtoffers in de praktijk
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sondorp, J.E., Hoogeveen, C.E.
Organisatie(s):
Adviesbureau Van Montfoort , WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Adviesbureau Van Montfoort
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming van minderjarige slachtoffers
Projectnummer:
3041
Operationele status:
Afgerond