Huidige aanpak van 12/13-jarigen die in aanraking komen met politie

Huidige aanpak van 12/13-jarigen die in aanraking komen met politie

Samenvatting

Dit betreft een onderzoek naar de huidige aanpak (zowel strafrechtelijk als niet-strafrechtelijk) van 12- en 13-jarigen die in aanraking komen met politie. Het moet duidelijk maken in welke gevallen zij een berisping krijgen, wanneer er een zorgmelding plaatsvindt, welke jeugdhulp/traject ze krijgen en wat het effect daarvan is.
Het onderzoek dient inzicht te geven in de aard en omvang van de aanpak van de jonge misdrijfverdachten, waarom er voor een bepaalde aanpak werd gekozen, wat de verschillende aanpakken in de praktijk inhielden, en hoe effectief deze aanpakken volgens de betrokken organisaties (bv. politie, Stichting Halt, Raad voor de Kinderbescherming, wijkteam, jeugdhulpaanbieder) waren om recidive te voorkomen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Huidige aanpak van 12/13-jarigen die in aanraking komen met politie
Organisatie(s):
WODC, Bureau Beke
Projectnummer:
3045
Operationele status:
Lopend