State of the art crisisbeheersing fase 2

Veiligheid en preventie / Crisisbeheersing

State of the art crisisbeheersing fase 2

Samenvatting

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2019 drie wetenschappelijke states of the art op drie domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De states of the art moeten (globaal) duidelijk maken wat de eventuele witte vlekken zijn in de kennis van de NCTV. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiële) dreiging veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren. Het onderzoek brengt in kaart wat de kans is op welk type crisis en laat zien wat de kosten en baten zijn van anticipatie- en veerkrachtstrategieën. Ook geeft het inzicht in zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving in het omgaan met de verschillende crises. De states of the art zijn in de uitvoering in twee fasen opgeknipt. Voortbouwend op de uitkomsten van de (onderwerpen inventariserende) eerste fase zal in de tweede fase de literatuur inhoudelijk worden geanalyseerd.
Het onderzoek in fase 1 m.b.t. crisisbeheersing is inmiddels uitgevoerd (J.A. van Lakerveld en J. Matthys, State of the art crisisbeheersing, Universiteit Leiden, PLATO en ISGA, 2019). Het heeft geleid tot richtinggevende onderzoeksvragen voor de tweede fase van het onderzoek naar crisisbeheersing m.b.t. de trends in soorten risico’s en crises en hun aanpak ende patronen in het menselijk gedrag die de kwaliteit en de effectiviteit van werkwijzen en processen binnen de crisisbeheersing beïnvloeden en de hiermee samenhangende processen van besluitvorming, het verwerven van draagvlak, het komen tot besluiten en het wegen van die besluiten vanuit de verscheidenheid van perspectieven van alle betrokkenen. Dit onderzoek in fase 2 zal aan de hand van verdiepende literatuurstudies op basis van de concrete en afgebakende onderzoeksvragen worden uitgevoerd.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
State of the art crisisbeheersing fase 2
Organisatie(s):
WODC, UL - Plato
Projectnummer:
3049
Operationele status:
Lopend