Zelfredzaamheid en horizontale hulpverlening

Veiligheid en preventie / Crisisbeheersing

Zelfredzaamheid en horizontale hulpverlening

Samenvatting

Zelfredzaamheid en de bereidheid tot horizontale hulpverlening kunnen de impact van crises op de samenleving beperken. In dit verband is dan de bereidheid van burgers om door een ramp getroffenen medeburgers hulp en steun te verlenen groot.
Dit onderzoek dient uit te wijzen onder welke condities de zelfredzaamheid en de horizontale hulpverlening van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in geval van rampen en crises door de overheid effectief, efficiƫnt en tijdig kan worden bevorderd en op welke wijze. Hoe kan daarbij worden voorkomen dat het stimuleren van het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van burgers en ondernemingen leidt tot (te grote) ongewenste of averechtse effecten? Tot slot moet de vraag worden beantwoord hoe ver de overheid zou moeten gaan in het bevorderen van de zelfredzaamheid en de onderlinge hulpverstrekking van burgers en ondernemingen in geval van crises. De focus in dit onderzoek ligt op incidenten met een (potentieel) nationale impact.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Zelfredzaamheid en horizontale hulpverlening
Organisatie(s):
WODC, University of Twente
Projectnummer:
3056
Operationele status:
Lopend