Evaluatie van Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob

Evaluatie van Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob

Samenvatting

De reikwijdte van de Wet Bibob is na een evaluatie in 2007 (M.C. de Voogd, F. Doornbos, en L.C.L. Huntjens, Evaluatie Wet Bibob; eenmeting, Berenschot, 2007) uitgebreid via een wetswijziging. Deze beoogde tevens de informatiepositie van de bestuursorganen te verbeteren en de rechtspositie van betrokkenen te versterken, naast enkele wetstechnische verbeteringen. Ook is de rol van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) in de Bibob-procedure geformaliseerd. Per 1 juli 2013 trad de gewijzigde Wet Bibob in werking.
In dit onderzoek wordt nagegaan hoe en wanneer de aanpassingen in de Wet Bibob door de bestuursorganen zijn doorgevoerd en hoe dit zich verhoudt tot datgeen wat er is beoogd met de aanpassingen, hoe vaak bestuursorganen op de Wet Bibob gebaseerde beslissingen nemen en hoe de beslissingen uitpakken. Ook de eventuele knelpunten, neveneffecten en de tevredenheid van de actoren in het handhavingsnetwerk worden in kaart gebracht. Om een vergelijking mogelijk te maken worden de resultaten uitgesplitst naar type en omvang van de bestuursorganen. Het betreft een procesevaluatie over de uitvoering en implementatie van de 'Evaluatie en uitbreidingswet Bibob'.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
Projectnummer:
3059
Operationele status:
Lopend