Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: rechtsvergelijking

Detentie en reclassering / Strafwijziging

Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: rechtsvergelijking

Samenvatting

Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoek naar discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten. In dit deelonderzoek wordt nagegaan hoe in enkele -ons omringende- landen wordt omgegaan met een discriminatie-aspect bij commune delicten: hebben zij dit als strafverzwarende omstandigheid opgenomen in wet- en regelgeving en hoe werkt dat in de praktijk uit? Een dergelijk rechtsvergelijkend onderzoek zal inzicht bieden in de wenselijkheid om een discriminatoir oogmerk als wettelijke strafverzwaringsgrond in Nederland te introduceren en, zo ja, wat de meest aangewezen wijze is om dat te doen.
Het andere deelonderzoek betreft cijfers en praktijkervaringen (projectnr. 3064B).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: rechtsvergelijking
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Leiden
Projectnummer:
3064A
Operationele status:
Lopend