Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid

Straffen en maatregelen / Strafwijziging

Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid

Cijfers en praktijkervaringen

Samenvatting

In de huidige Aanwijzing Discriminatie (2018A009) worden commune delicten met een discriminatieaspect – afgekort tot CODIS-feiten – als volgt omschreven:
Het gaat dan bijvoorbeeld om delicten als mishandeling, openlijke geweldpleging, eenvoudige belediging, bedreiging, opruiing, vernieling, brandstichting of doodslag waarbij een discriminatieaspect ex artikel 137c Sr als motief of aanleiding heeft gespeeld, of gebruikt is om het delict indringender te plegen. Ook als het discriminatieaspect is gelegen in een genderidentiteit die niet past bij het geboortegeslacht wordt dit beschouwd als een commuun delict met discriminatieaspect.
Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de beleidsintensiveringen in de strafrechtelijke aanpak van discriminatie sinds 2015 hebben bijgedragen aan het intensiever betrekken van een discriminatieaspect bij de strafeis en straftoemeting en de inzichtelijkheid daarvan. Met de resultaten van het onderzoek wordt bezien in hoeverre er aanleiding is een discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid op te nemen in de wet.
Het andere deelonderzoek betreft een rechtsvergelijking (projectnr. 3064A).

Inhoudsopgave

Vooraf
Afkortingen-begrippen verklaard
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Registratie van discriminatiezaken
  3. Inzicht in discriminatiezaken
  4. Discrminatieaspect als strafverzwaring
  5. Aandacht voor het discriminatieaspect
  6. Conclusies

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P., Suchtelen, T. van (medew.)
Organisatie(s):
Ateno , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno
Jaar van uitgave:
2020
ISBN:
978-94-91534-17-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: cijfers en praktijkervaringen
Projectnummer:
3064B
Operationele status:
Afgerond