Geschilbeslechtingsdelta burgers

Geschilbeslechtingsdelta burgers

Samenvatting

De periodieke uitvoering van de Geschilbeslechtingsdelta burgers (in 2003, 2009 en 2014) heeft een kwantitatief overzicht opgeleverd van de (potentieel) juridische problemen waarmee Nederlandse burgers in de afgelopen jaren te maken kregen en van de mate waarin het rechtsbestel bij het oplossen van geschillen een rol speelt. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is het tijd voor de volgende delta.
Het onderzoek laat zien in welke mate (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen voorkomen onder de bevolking en welke factoren daarop van invloed zijn. Voor welke gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke oplossingsrichtingen kiezen burgers en wat zijn de resultaten daarvan? Een andere vraag is of burgers vertrouwen hebben in het functioneren van juridische voorzieningen. Tenslotte wordt nagegaan of er ten aanzien van de bovenstaande vragen veranderingen zijn opgetreden in vergelijking met de metingen uit 2004, 2009 en 2014 (M.J. ter Voert, C.M. Klein Haarhuis, Geschilbeslechtingsdelta 2014, 2015).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geschilbeslechtingsdelta burgers
Organisatie(s):
WODC, I&O Research
Projectnummer:
3065
Operationele status:
Lopend