De weg(en) naar verblijfsrecht

Politie en rechtshandhaving / Aangiftebereidheid

De weg(en) naar verblijfsrecht

Waarom buitenlandse slachtoffers van mensenhandel gebruikmaken van de asielprocedure

Samenvatting

Ieder jaar worden er in Nederland naar schatting tussen de 5.000 en 7.500 mensen slachtoffer van mensenhandel. Circa 2.700 van deze (vermoedelijke) slachtoffers komen uit het buitenland. Vaak hebben buitenlandse slachtoffers mensenhandel geen verblijfsrecht in Nederland, wat wil zeggen dat zij noch de Nederlandse nationaliteit hebben, noch in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Voor deze groep bestaat de verblijfsregeling mensenhandel, een regeling bedoeld voor slacht-offers mensenhandel die medewerking verlenen aan het strafproces tegen de mensenhandelaar. Omdat niet alle slachtoffers gebruikmaken van deze regeling en een deel van de slachtoffers mensenhandel in Nederland een asielaanvraag doet, heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NR) in de voorlaatste slachtoffermonitor (2018) aanbevolen onderzoek te doen naar redenen voor gebruik van de asielprocedure. Het onderhavige onderzoek vertrekt dan ook vanuit de vraag ‘Wanneer en waarom kiezen buitenlandse slachtoffers mensenhandel voor de asielprocedure in plaats van of naast de verblijfsregeling mensenhandel en hoe vaak komt dit voor?’.

Inhoudsopgave

Afkorting
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Een schets van de verblijfsrechtelijke context
  3. Cijfermatig inzicht in verblijfsrechtelijke routes
  4. Waarom maken buitenlandse slachtoffers mensenhandel gebruik van de procedure?
  5. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meer, M. van der, Maliepaard, M., Can, S. van, Schans, D.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Waarom kiezen slachtoffers mensenhandel voor de asielprocedure?
Projectnummer:
3067
Operationele status:
Afgerond