De toekomst van amv's

Migratie en integratie / Asielzoekersopvang

De toekomst van amv's

Samenvatting

Sinds de invoering van het nieuwe opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) (1 januari 2016) wordt er een onderscheid gemaakt in opvang en begeleiding op basis van verblijfsperspectief: amv’s met en zonder verblijfsvergunning worden apart opgevangen. De eerstgenoemde groep jongeren krijgt begeleiding gericht op hun integratie in Nederland, de tweede groep wordt voorbereid op terugkeer. Er is weinig inzicht in wat er gebeurd is met deze recent ingestroomde amv's: zijn ze nog in Nederland of zijn ze vertrokken en, als ze nog in Nederland zijn, hoe gaat het met hun participatie? Ook ontbreekt inzicht in de lange termijn gevolgen van de wijze van opvang voor integratie en vertrek uit Nederland.
Het onderzoek laat zien hoe (ex-)amv’s in Nederland participeren vanaf hun 18e jaar. Is er enige invloed merkbaar van de manier waarop zijn begeleiding kregen? Slechts weinig amv’s verlaten Nederland voordat zij 18 jaar worden. Wat zijn de achtergronden daarvan? Ook moet duidelijk worden of amv’s na hun 18e wel vertrekken en welke motieven zij hebben om niet te vertrekken. Dit onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, een haalbaarheidsstudie, en een kwalitatief deel, onder amv’s van wie de asielaanvraag is afgewezen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De toekomst van amv's
Projectnummer:
3070
Operationele status:
Lopend