Seksueel geweld en grensoverschrijding

Criminologie en victimologie / Daderkenmerk

Seksueel geweld en grensoverschrijding

Ontwikkeling van een vragenlijst voor de bevolking van 16 jaar en ouder

Samenvatting

Het WODC heeft Rutgers gevraagd om de module te ontwikkelen voor het deel over seksueel geweld: een set vragen waarmee eens in de twee jaar de aard en omvang van online en offline slachtofferschap van seksuele intimidatie en geweld onder de bevolking van 16 jaar en ouder kan worden gemeten. In dit rapport volgt een gedetailleerd verslag van het ontwikkelproces van deze module.
De probleemstelling is als volgt geformuleerd: Hoe kunnen aard en omvang van (online en offline) slachtofferschap van seksuele intimidatie en geweld onder de 16+ bevolking zo valide mogelijk worden gemeten?
De te ontwikkelen module moet ervaringen met verschillende vormen van grensoverschrijding en de context hiervan uitvragen en passen bij de in de andere module (huiselijk geweld) voorgestelde methodiek.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Inleiding

  1. Theoretische onderbouwing
  2. Aanpassingen tijdens het ontwikkelproces
  3. Resultaat

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Graaf, H. de, Marra, E.
Organisatie(s):
Rutgers Kenniscentrum seksualiteit, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Rutgers Kenniscentrum seksualiteit
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rutgers Kennisscentrum seksualiteit
 
Postbus 9022
 
3506 GA Utrecht
Telefoon:
(030) 231 34 31
E-mailadres:
office@rutgers.nl
Website:
https://www.rutgers.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Seksuele intimidatie en seksueel geweld
Projectnummer:
3081A
Operationele status:
Afgerond