Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2025

Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2025

Beleidsneutrale ramingen

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2025. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrondfactoren
  3. Overtredingen
  4. Misdrijven
  5. Tenuitvoerlegging
  6. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand in strafzaken
  7. Civiel recht en bestuursrecht
  8. Nawoord

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G., Kriege, A.G., Tulder, F.P. van, Smit, P.R., Diephuis, B.J.
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-07
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering PMJ t/m 2025
Projectnummer:
3084
Operationele status:
Afgerond