No Cure no pay'-bedrijven

No Cure no pay'-bedrijven

Samenvatting

Bij het indienen van bezwaar en beroep tegen beschikkingen in het kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) en de Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de diensten van no-cure-no-pay-bedrijven (ncnp’s). De Minister voor Rechtsbescherming heeft, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën, aan de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te laten uitvoeren naar de aantallen bezwaren door ‘no cure, no pay’ bedrijven (ncnp’s) tegen WOZ-beschikkingen en tegen BPM-aangiftes en de in verband daarmee toegekende kostenvergoedingen (Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018-2019, nr. 298).
Het onderzoek dient inzicht te bieden in hun werkwijze en verdienmodel. Zo dient onder meer duidelijk worden in welke mate samenhangende bezwaar- en beroepsprocedures als één zaak worden afgedaan. Ook is de vraag hoe vaak door ncnp’s aangetekend bezwaar en beroep gegrond wordt verklaard. Op welke wijze genereren ncnp’s geld in bezwaar- en beroepsprocedures? En hoe hoog zijn de administratieve lasten/kosten voor de overheid in dit verband? Ook van belang om te weten is in hoeverre het starten van dergelijke procedures de enige dienst is die ncnp’s bieden of dat er sprake is van een breder pakket aan diensten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
No Cure no pay'-bedrijven
Organisatie(s):
WODC, Breuer & Intraval
Projectnummer:
3088
Operationele status:
Lopend