Kwantificering van schadeverhaal door slachtoffers van criminaliteit

Strafrecht en strafproces / Proceskosten

Kwantificering van schadeverhaal door slachtoffers van criminaliteit

Samenvatting

Slachtoffers van criminaliteit kunnen verschillende wegen bewandelen om een tegemoetkoming in het ondervonden letsel, leed en materiƫle schade te krijgen, zoals een beroep doen op verzekeringen, verhalen op de dader en een tegemoetkoming vragen van de overheid. In kwalitatieve zin is het huidige stelsel grondig in kaart gebracht, inclusief de actuele beleidsvragen en -dilemma's (o.a. W.M. Schrama en T. Geurts, Civiel Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten, 2012; R.S.B. Kool e.a., Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter, 2014 en R.S.B. Kool e.a., Civiel schadeverhaal via het strafproces, 2016). Dit onderzoek sluit daar in kwantitatieve zin op aan door na te gaan wat de aantallen slachtoffers en schadeclaims zijn, om welke bedragen het gaat en welke uitvoeringskosten daarmee gemoeid zijn.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwantificering van schadeverhaal door slachtoffers van criminaliteit
Organisatie(s):
WODC, EUR - School of Law
Projectnummer:
3094
Operationele status:
Lopend