Verkenning brede evaluatie NCSA

Veiligheid en preventie / Preventie

Verkenning brede evaluatie NCSA

Verkenning van mogelijkheden voor de evaluatie van de volledigheid, realisatie en impact van de Nederlandse Cybersecurity Agenda op de digitale weerbaarheid van Nederland

Samenvatting

De steeds verdere digitalisering van de wereld brengt veel economische en maatschappelijke kansen, maar brengt aan de andere kant ook kwetsbaarheden en bedreigingen in zowel het digitale als fysieke domein met zich mee. Een goed nationaal beleid op het gebied van digitale weerbaarheid is daarom belangrijk. De Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) beschrijft de ambities van de Nederlandse regering op het gebied van digitale weerbaarheid voor de komende jaren. De NCSA bestaat uit zeven ambities met daaronder meerdere doelstellingen en maatregelen.
Dit onderzoeksrapport presenteert een raamwerk dat de essentiële facetten van digitale weerbaarheid combineert en operationaliseert om de NCSA in brede zin en op systematische en effectieve wijze te kunnen evalueren. Drie evaluatiemethoden en strategieën om de volledigheid, realisatie en impact van de NCSA op de Nederlandse digitale weerbaarheid te evalueren aan de hand van het raamwerk worden geschetst. Tot slot geeft het aanbevelingen voor toekomstige strategische agenda’s op het terrein van cybersecurity en de evaluatie ervan.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. NCSA: achtergrond en analyse
  3. Digitale weerbaarheid
  4. NCSA evaluatieraamwerk
  5. Evaluatiemogelijkheden NCSA
  6. Samenvatting en conclusies

Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hulsebosch, B., Vos, H. de, Jong, K. de
Organisatie(s):
InnoValor , WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
InnoValor
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
InnoValor
Telefoon:
+31 53 4878178
Website:
http://innovalor.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning brede evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda (NSCA)
Projectnummer:
3095
Operationele status:
Afgerond