Betalingsregelingen

Betalingsregelingen

Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers

Samenvatting

Er leeft een breed gedragen maatschappelijke zorg rondom de aanpak van schulden. Voor het kabinet vormt deze breed gedragen zorg de aanleiding om werk te maken van een Brede schuldenaanpak. In het regeerakkoord is opgenomen dat de juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht.

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen en om uit te werken hoe gestimuleerd kan worden dat er, voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, geprobeerd wordt om een haalbare minnelijke betalingsregeling te treffen. Om bovenstaand doel te realiseren, geeft het voorliggende onderzoek antwoord op de volgende centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze en in welke mate treffen de verschillende soorten private schuldeisers (haalbare) betalingsregelingen en welke mogelijkheden zijn er om de inzet van dit middel te verbeteren?

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Juridisch kader en jurisprudentie
 3. Het perspectief van schuldeisers
 4. Het perspectief van incassopartijen
 5. Het perspectief van de debiteur
 6. Het perspectief sociaal raadslieden
 7. Het perspectief van de rechterlijke macht
 8. Voorbeelden van aansprekende praktijken
 9. De impact van corona
 10. Conclusie
 11. Denkrichtingen

Literatuurlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jungmann, N., Linssen, M., Moerman, A., Muiswinkel, S. van, Oomkens, R.
Organisatie(s):
Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Sociale Innovatie, Panteia, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Sociale Innovatie
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Sociale Innovatie
 
Postbus 85397
 
3508 AJ Utrecht
Telefoon:
088-4811284
E-mailadres:
ksi@hu.nl
Website:
https://www.hu.nl/onderzoek/sociale-innovatie

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bevorderen van betalingsregelingen tussen schuldeiser en schuldenaar
Projectnummer:
3098
Operationele status:
Afgerond