Onderzoek voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content

Onderzoek voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content

Samenvatting

Burgers kunnen via sociale media platforms (o.a. Facebook, Instagram, YouTube en Twitter), online chatprogramma’s (o.a. WhatsApp en Facebook Messenger) of andere online kanalen slachtoffer worden van door anderen geplaatste online content die hem of haar schade kan berokkenen, bijvoorbeeld omdat zij in hun privacy worden aangetast. Personen die schade ondervinden van online uitingen, zijn op basis van het huidige juridische instrumentarium onvoldoende in staat om snel en accuraat de schending van hun privacy te beëindigen.
Het is de bedoeling dat er een voorziening komt die burgers bij voorkeur 24/7 in staat stelt om online content die hen naar eigen zeggen schade berokkent, te (laten) verwijderen. Een verzoek tot het verwijderen van onrechtmatige inhoud moet snel worden behandeld, zodat in het geval dat online content als ‘onrechtmatig’ wordt bestempeld de betreffende content zo spoedig mogelijk verwijderd wordt door het platform en/of de website(s). Dit onderzoek dient inzicht te bieden in de juridische en praktische haalbaarheid (en mogelijke vormgeving) van een dergelijke voorziening voor personen die schade ondervinden van door anderen geplaatste onrechtmatige online content.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content
Organisatie(s):
WODC, UvA - FdR - Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Projectnummer:
3108
Operationele status:
Afgerond