Evaluatie pilot Halt voor jongvolwassenen

Straffen en maatregelen / Halt

Evaluatie pilot Halt voor jongvolwassenen

Samenvatting

Ruim de helft van de jongvolwassenen (tussen de 18 en 23 jaar) die een strafbaar feit pleegt, komt voor het eerst met justitie in aanraking. Deze zaken worden nu vaak afgedaan met een boete, beleidssepot of korte taakstraf. Voor jongvolwassenen die voor het eerst een licht vergrijp plegen, nog naar school gaan, bij hun ouders wonen en/of een licht verstandelijke beperking hebben, is een meer gerichte interventie mogelijk effectiever. In het kader van een pilot zullen zij daarom een interventie aangeboden krijgen gericht op bewustwording van het strafbare gedrag en gedragsalternatieven en aandacht voor het slachtoffer. In deze pilot wordt de zaak geseponeerd nadat de dader succesvol heeft deelgenomen aan een Halt-interventie. Onderzocht wordt wat het doel en de interventietheorie van de pilot zijn. Het betreft een proces- en productevaluatie, waarin wordt nagegaan of er empirische ondersteuning is voor de werkzaamheid van de Halt-afdoening bij de pilotdoelgroep, hoe uitvoering wordt gegeven aan de pilot Halt 18+ en welke mogelijkheden er zijn voor doorontwikkeling.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot Halt voor jongvolwassenen
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Projectnummer:
3114
Operationele status:
Lopend