Internationaal onderzoek strafmaat jeugdige daders

Internationaal onderzoek strafmaat jeugdige daders

Samenvatting

In september 2019 hebben ouders van slachtoffers die zijn vermoord door minderjarige daders een brief overhandigd aan de Minister van J&V, waarin wordt gepleit voor een verhoging van de maximale strafmaat voor jeugdige daders van ernstige geweldsmisdrijven. Tijdens het Algemeen Overleg Jeugdcriminaliteit heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming een internationaal onderzoek toegezegd naar strafmaten voor jeugdigen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2020, 28741, nr. 72). Tevens is een motie ingediend door Agnes Mulder en Jeroen van Wijnaarden. Naast de landenvergelijking richt het onderzoek ook op effecten van langdurige detentie. Zo zal er gekeken worden of er een verband bestaat tussen de duur van de detentie en het percentage dat recidiveert.
Dit internationaal vergelijkend onderzoek moet inzicht bieden in het strafrechtsysteem voor jongeren van 12-23 jaar van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in andere landen en de gehanteerde strafmaten en leeftijdsgrenzen. Daarbij wordt betrokken hoe de strafmaat in de praktijk werkt en wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de Nederlandse praktijk. Ook wordt nagegaan wat er bekend is over de effectiviteit van uitgevoerde sancties en maatregelen. Mogelijk kunnen ‘best practices’ worden geïdentificeerd die de strafrechtelijke aanpak van dit type jeugdige daders in Nederland zouden kunnen verbeteren.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationaal onderzoek strafmaat jeugdige daders
Organisatie(s):
WODC, UU - Faculteit Sociale Wetenschappen - ERCOMER
Projectnummer:
3126
Operationele status:
Lopend