Monitoring inzake artikel 13b van de Opiumwet

Strafrecht en strafproces / Opiumwet

Monitoring inzake artikel 13b van de Opiumwet

Samenvatting

Artikel 13b van de Opiumwet is een bestuursrechtelijke maatregel die de burgemeester kan aanwenden om sluiting van een pand te bewerkstelligen. De maatregel behelst een herstelsanctie, die onder meer als doel heeft overlast in de omgeving van een drugspand weg te nemen. Het toepassingsbereik van artikel 13b van de Opiumwet is onlangs door een wetswijziging verruimd. Hierdoor kunnen burgemeesters gebruikmaken van de bevoegdheid om een pand waar voorbereidingshandelingen plaatsvinden, te sluiten. De wetsverruiming heeft een discussie over de integrale toepassing van artikel 13b teweeggebracht, mede als gevolg van een wetenschappelijke publicatie waaruit blijkt dat 30% van de belanghebbenden in de beroepsprocedure in het gelijk wordt gesteld (L.M. Bruijn, De ontwikkeling van de wet Damocles: de burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugs, In: Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2018, nr. 3).
Tijdens de parlementaire behandeling hebben diverse partijen stilgestaan bij de proportionaliteit van de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Onduidelijk is hoe de belangenafweging door burgemeesters tot stand komt en of zij de maatregel, zoals bedoeld, als ultimum remedium toepassen. Het onderzoek moet antwoord geven op deze vragen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitoring inzake artikel 13b van de Opiumwet
Organisatie(s):
WODC, RUG / College van Bestuur
Projectnummer:
3135
Operationele status:
Lopend