Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij

Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij

Samenvatting

Als de behandeling van een vordering benadeelde partij een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, verklaart de rechter het slachtoffer niet-ontvankelijk. Het slachtoffer moet zijn schade dan verhalen via het civiele recht. De Innovatiewet Strafvordering, behorende bij de modernisering Strafvordering, voorziet in de mogelijkheid tot afsplitsing van de schadeclaim bij gewelds- en zedenmisdrijven in het strafrecht. De schadeclaim wordt dan behandeld door een aparte raadkamer. Op deze wijze kunnen ingewikkelde schadeclaims van slachtoffers, die nu (deels) niet-ontvankelijk worden verklaard, vaker en vollediger inhoudelijk worden behandeld met behoud van de voordelen van afdoening binnen het strafrecht. Deze regeling heeft financiƫle consequenties voor onder meer het OM, de rechterlijke macht, het CJIB, de rechtsbijstand en de voorschotregeling. Voordat het wetvoorstel naar de Raad van State kan, zal een financiƫle paragraaf moeten worden opgesteld en zal kostendekking moeten worden gevonden. Het is daarom van belang zicht te krijgen op het aantal vorderingen benadeelde partij en de hoogte daarvan.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij
Organisatie(s):
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek BV
Projectnummer:
3138
Operationele status:
Lopend