Intergenerationele overdracht van extremistisch gedachtegoed binnen jihadistische en rechtsextremistische gezinnen

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Intergenerationele overdracht van extremistisch gedachtegoed binnen jihadistische en rechtsextremistische gezinnen

Samenvatting

Uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 50 (DTN 50) blijkt dat er in Nederland de vrees bestaat dat het opgroeien in een jihadistisch gezin een risico/dreiging kan vormen voor de samenleving (Brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 24 juni 2019, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 29754, nr. 516). Er is echter weinig zicht op welke complicaties en risico’s er bestaan, op korte en langere termijn, als één of beide ouders aantoonbaar een extremistisch gedachtegoed aanhangt en kinderen mogelijk door deze opvoedstijl op een onwenselijke wijze in hun ontwikkeling worden beïnvloed. Wat is uit bestaand onderzoek bekend over intergenerationele overdracht van jihadistisch of extremistisch gedachtegoed? Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor de nationale veiligheid en de democratische rechtsstaat? Welke elementen die teruggaan op welke ideologieën spelen hierbij een rol?
Bij het onderzoek worden ook inzichten betrokken over intergenerationele overdracht op andere gebieden, bijvoorbeeld vanuit de criminologie. Tevens wordt nagegaan hoe de risico’s van het opgroeien in een jihadistisch of extremistisch gezin kunnen worden gemeten, hoe deze gezinnen en kinderen in hun ontwikkeling te volgen en hoe de ontwikkeling in risico’s te monitoren. Wat zijn in dit verband de ervaringen op aanpalende beleidsterreinen en/of in andere landen?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Intergenerationele overdracht van extremistisch gedachtegoed binnen jihadistische en rechtsextremistische gezinnen
Organisatie(s):
WODC, UL - Faculteit Governance and Global Affairs
Projectnummer:
3149
Operationele status:
Lopend