Review aanpak, resultaten en effectiviteit bestrijding drugshandel

Criminologie en victimologie / Internationale criminaliteit

Review aanpak, resultaten en effectiviteit bestrijding drugshandel

Samenvatting

Vanwege de centrale rol van drugscriminaliteit in de Nederlandse georganiseerde criminaliteit en de problematiek die met drugscriminaliteit gepaard gaat, is de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit een geprioriteerd onderdeel van de bredere aanpak van ondermijning (Veiligheidsagenda 2019-2022). Het onderzoek dient inzicht te bieden in de gemaakte beleidskeuzes (en onderbouwing daarvan) ten aanzien van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1995-2020, de uitvoering en inhoud van deze aanpak en – op basis van reeds bestaande studies – de effectiviteit van de aanpak. De focus van het onderzoek ligt op de aanpak op landelijk niveau.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Review aanpak, resultaten en effectiviteit bestrijding drugshandel
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Projectnummer:
3154
Operationele status:
Lopend