Uitvoering, resultaten en effecten van de integrale aanpak van criminele jongeren, met name in relatie tot het voorkomen van doorgroei naar de georganiseerde criminaliteit

Uitvoering, resultaten en effecten van de integrale aanpak van criminele jongeren, met name in relatie tot het voorkomen van doorgroei naar de georganiseerde criminaliteit

Samenvatting

Vooral in Amsterdam is ervaring opgedaan met de integrale, groepsgerichte en persoonsgerichte aanpak van leden van criminele jeugdgroepen. Het onderzoek beschrijft hoe de aanpak is uitgevoerd en hoe de (criminele) carrières van de desbetreffende jongeren zich hebben ontwikkeld, ook in vergelijking met andere criminele jongeren die deze aanpak niet hebben ondergaan. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de gehanteerde integrale aanpak van de criminele jeugdgroepen uit het verleden in relatie tot de effectiviteit, vooral met het oog op het voorkomen dat jongeren doorgroeien naar de georganiseerde criminaliteit? Het gaat hierbij in eerste instantie over het leren van de rol die de politie heeft vervuld, zodat deze lessen kunnen worden meegenomen in de rolbepaling voor de politie bij de huidige aanpakken van criminele jongeren.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Uitvoering, resultaten en effecten van de integrale aanpak van criminele jongeren, met name in relatie tot het voorkomen van doorgroei naar de georganiseerde criminaliteit
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Projectnummer:
3155
Operationele status:
Lopend