Effectevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV's)

Effectevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV's)

Samenvatting

In het najaar van 2020 dient een effectevaluatie plaats te vinden bij de vijf pilots met Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). De basis hiervoor is een in opdracht van het WODC uitgevoerd onderzoek door Regioplan (A. Mack, E. Verbeek en J. Klaver, Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen, 2020, projectnr. 3068). In het rapport wordt onder meer ingegaan op de doelen van de pilot, de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de tussentijdse resultaten van de pilot.
Deze effectevaluatie zal gebruikt worden bij het komen tot een bestuursakkoord over definitieve invoering van de LVV, naar verwachting in het voorjaar van 2021. Mogelijk komt er ook een kwalitatieve aanvulling op deze evaluatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV's)
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Projectnummer:
3158
Operationele status:
Lopend