Bewonersbetrokkenheid bij voorlichting, begeleiding en programma-aanbod in de opvanglocaties

Bewonersbetrokkenheid bij voorlichting, begeleiding en programma-aanbod in de opvanglocaties

Samenvatting

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil bewoners van asielzoekerscentra (azc’s) waar mogelijk (meer) betrekken bij de begeleiding, voorlichting en het programma-aanbod. Zij zouden immers als geen ander moeten weten waar hun behoeften liggen. Dit onderzoek moet inzicht bieden in de mogelijkheden om bewoners te betrekken bij de manier waarop begeleiding, voorlichting en het programma-aanbod wordt vormgegeven op een azc. Een en ander zou kunnen resulteren in een verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening en voorzieningen in de opvang. Met nadrukkelijk oog voor mogelijke verschillen tussen verschillende groepen asielzoekers en verschillende opvanglocaties. Het onderzoek richt zich daarbij op de eerste fase van het verblijf, binnen de centrale opvanglocatie (col), proces-opvanglocatie hieraan voorafgaand (pol) en azc's. Het onderzoek gaat ook in op de meerwaarde en de mogelijke risico’s van het inzetten van ex-bewoners op locaties. Waarmee moet het COA verder rekeninghouden bij het betrekken van de doelgroep?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bewonersbetrokkenheid bij voorlichting, begeleiding en programma-aanbod in de opvanglocaties
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Projectnummer:
3159
Operationele status:
Lopend