Criminaliteit en rechtshandhaving 2019

Criminaliteit en rechtshandhaving 2019

Ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 18e editie richt zich daarbij met name op de periode 2009 tot en met 2019.

Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan.

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2019' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem
 3. Criminaliteit en slachtofferschap
 4. Misdrijven en opsporing
 5. Vervolging
 6. Berechting
 7. Tenuitvoerlegging van sancties
 8. De strafrechtsketen in samenhang
 9. Overtredingen
 10. Uitgaven aan sociale veiligheid
 11. Nederland in internationaal perspectief

Literatuur
Bijlagen

 1. Medewerkers C&R 2019
 2. Classificaties en indelingen
 3. Bronnen en methoden
 4. Tabellen (register) (zie: Excel-Bijlagen)
 5. Afkortingen
 6. Stroomschema justitieketen
 7. Begrippen
 8. Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meijer, R.F. (red.), Braak, S.W. van den (red.), Choenni, R. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de Rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-16
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
CenR 2019
Projectnummer:
3162
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie