Monitor bedrijven en instellingen

Monitor bedrijven en instellingen

Sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening

Samenvatting

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Dit rapport bevat de resultaten van de pilotmeting voor de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening. Binnen deze worden drie categorieën of branches onderscheiden:

 1. sport;
 2. cultuur;
 3. overige dienstverlening.

Aan de orde komen o.a. het registreren van criminaliteit, preventiemaatregelen, vernielingen, meldings- en aangiftegedrag per delicttype, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding

 1. Eenderde van de sportinstellingen heeft te maken met criminaliteit; merendeel ziet criminaliteit niet als probleem
 2. Systematiek ontbreekt bij registreren criminaliteit
 3. Acht op de tien sportinstellingen treffen preventiemaatregelen
 4. Vernielingen meest gepleegd delict tegen sportinstellingen
 5. Meldings- en aangiftegedrag verschilt per delicttype
 6. Eén op de vijf sportinstellingen laat zich adviseren
 7. Minderheid sportinstellingen participeert in projecten
 8. Drie op de tien instellingen heeft te maken met criminaliteit; merendeel ziet criminaliteit niet als probleem
 9. Systematiek ontbreekt bij registreren criminaliteit
 10. Driekwart van de instellingen op het gebied van cultuur treft preventiemaatregelen
 11. Vernielingen meest gepleegd delict tegen instellingen op het gebied van cultuur
 12. Meldings- en aangiftegedrag verschilt per delicttype
 13. Eén op de vijf instellingen laat zich adviseren
 14. Minderheid van de instellingen op het gebied van cultuur participeert in projecten
 15. Ruim een kwart van de overige dienstverlenende instellingen heeft te maken met criminaliteit; merendeel ziet criminaliteit niet als probleem
 16. Systematiek ontbreekt bij registreren criminaliteit
 17. Tweederde van de overige dienstverlenende instellingen treft preventiemaatregelen
 18. Vernielingen meest gepleegd delict tegen overige dienstverlenende instellingen
 19. Meldings- en aangiftegedrag verschilt per delicttype
 20. Minderheid overige dienstverlenende bedrijven laat zich adviseren
 21. Weinig bedrijven participeren in projecten

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hermans, E., Frederikse, R., Korpel, J., Meurs, C. van
Organisatie(s):
NIPO Consult, Eysink, Smeets en Etman, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NIPO Consult
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.403c

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor bedrijven en instellingen; sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening
Projectnummer:
98.037-c
Operationele status:
Alleen publicatie