Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

Samenvatting

De wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) maakte het in 2001 mogelijk om de harde kern van criminele drugsverslaafden maximaal twee jaar gedwongen in een speciale opvanginrichting te plaatsen. Dit onderzoek laat zien welke personen de maatregel opgelegd hebben gekregen en gaat in op de vraag of de SOV leidt tot minder criminaliteit, minder verslaving en beter maatschappelijk functioneren dan 'gewone' gevangenisstraf. Ten slotte worden de uitkomsten vergeleken met die van de dranginterventies van de Forensische Verslavingskliniek en Triple-Ex.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting
Leeswijzer

  1. Inleiding: drang en dwang bij justitiabele verslaafden
  2. Onderzoeksopzet en onderzoeksvraag
  3. Baseline kenmerken: profiel van de onderzoeksgroepen
  4. Veranderingen bij de SOV'ers gedurende het SOV-traject
  5. Het effect van de SOV
  6. Voorspellers voor succes van dwang
  7. De mening van de respondenten
  8. Conclusie   

Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Samenstelling begeleidingscommissie
2. Percentiescores, stanine scores en T-scores
3. Odds ratio
4. Gebruikte instrumenten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koeter, M.W.J., Bakker, M.
Organisatie(s):
WODC, AIAR Amsterdam
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-981-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 259
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.511

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectevaluatie Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)
Onderzoeker(s):
Koeter, M.
Projectnummer:
98.071C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie