Bekennen en ontkennen van verdachten

Civiel recht en civiel proces / Bekentenis

Bekennen en ontkennen van verdachten

Een onderzoek naar de proceshouding van verdachten naar aanleiding van het wetsvoorstel strekkende tot een vereenvoudigde bewijsmotivering bij bekennende verdachten

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op de proceshouding van verdachten bij strafzaken. Het bekennen en ontkennen is zowel per feit als per strafzaak onderzocht. Er is daarbij ook gekeken naar persoonlijke en strafrechtelijke gegevens zoals leeftijd en etniciteit, maar ook naar percentages sepots, transacties, veroordelingen en vrijspraken die verderop in de procesgang plaatshebben. Tenslotte komt het al dan niet instellen van hoger beroep door de bekennende of ontkennende verdachte aan de orde.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Prevalentie bekennen en ontkennen
  4. Bekennen en ontkennen per type delict
  5. Persoons- en zaakgegevens van bekennende en ontkennende verdachten
  6. Bekennen en ontkennen bij hoger beroep / effici├źntievoordeel van het wetsvoorstel
  7. Samenvatting en conclusie 

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jacobs, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2004
Reeks:
Cahiers 2004-02
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.015

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bekennende en ontkennende verdachten
Projectnummer:
98.145A
Operationele status:
Afgerond