Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Samenvatting

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de Penitentiaire maatregel (PM), ter vervanging van de Gevangenismaatregel, van kracht geworden. Aan de Tweede kamer is toegezegd dat de uitvoering van de regelgeving nauwgezet gevolgd zal worden en dat daartoe de eerste twee jaar na inwerkingtreding geƫvalueerd zou worden. In dit rapport wordt van deze evaluatie verslag gedaan. De hoofdstukindeling correspondeert in grote lijnen met de geselecteerde onderwerpen van de vragenlijst voor unitdirecteuren. De clusters binne die vragenlijst zijn:

 1. Bekendheid met inhoud en gedachtegoed van de regelgeving;
 2. Differentiatiestelsel;
 3. Disciplinaire straffen;
 4. Dwangbehandeling;
 5. Beklag en beroep en;
 6. Penitentiaire programma's.

Inhoudsopgave

Lijst van belangrijke afkortingen

 1. Inleiding
 2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
 3. Bekendheid met inhoud en gedachtegoed van de regelgeving
 4. Differentiatiestelsel
 5. Disciplinaire straffen/Onderzoek in het lichaam/Dwangbehandeling
 6. Beklag en beroep
 7. Penitentiaire programma's
 8. Overige onderwerpen
 9. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting
Lijst van gebruikte literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laemers, M.T.A.B., Vegter, P.C., Fiselier, J.P.S.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen - ITS, Katholiiek Universiteit Nijmegen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2001
ISBN:
9055541613
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.462

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel
Projectnummer:
99.083a
Operationele status:
Alleen publicatie