Algemeen bestuursrecht 2001

Wetgeving en beleid / Sociale verzekering

Algemeen bestuursrecht 2001

Beleidsregels

Samenvatting

Centraal in dit onderzoek in het kader van de tweede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht staat de vraag hoe bestuursorganen - ministers, zelfstandige bestuursorganen en gemeentelijke bestuursorganen - omgaan met de figuur beleidsregel onder de vigeur van de op 1 januari 1998 in werking getreden derde tranche van de Awb. In verband met de invoering van een regeling van beleidsregels verwachtte de wetgever dat bestuursorganen vergeleken met de periode voor 1998 een beter gebruik van de figuur beleidsregel zouden maken. Hoofdconclusie is dat deze verwachting vooralsnog maar in beperkte mate is bewaarheid. Veel beleid is niet in beleidsregels vastgelegd, en voorzover dat wel het geval is, worden de Awb-eisen onvolledig in acht genomen. Onder meer schort het aan de herkenbaarheid, motivering en bekendmaking van beleidsregels. Dit ligt niet aan de Awb-bepalingen, maar aan de bestuurlijke toepassing ervan. Verder is opmerkelijk hoe verschillend de onderscheiden soorten bestuursorganen met de figuur beleidsregel omgaan.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Analysekader
  3. Ministeries, in het bijzonder Economische Zaken
  4. Sociale Verzekeringsbank
  5. Informatie Beheer Groep
  6. Gemeente Grootstad
  7. Gemeente Middelstad
  8. Gemeente Kleinstad
  9. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Valenteijn, J.E., Bröring, H.E., Montfort, A.J.G.M. van, Damen, L.J.A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2001
ISBN:
9054541423
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1969c

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsregels
Projectnummer:
99.109c
Operationele status:
Alleen publicatie