Algemeen bestuursrecht 2001

Strafrecht en strafproces / Herziening rechterlijke organisatie

Algemeen bestuursrecht 2001

Rechtsvergelijkende bestuursrechtspraak; een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

Samenvatting

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Herziening; Rechterlijke Organisatie Derde Fase is onderzoek verricht naar de organisatie van de bestuursrechtspraak in enkele omringende landen. Drie aandachtpunten hierbij zijn:

  1. In welke gevallen moet in bestuursrechtelijke zaken beroep in één dan wel in twee instanties worden opengesteld?
  2. Aan welke en hoeveel colleges wordt het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken opgedragen?
  3. Welke voorzieningen zijn nodig met het oog op de rechtseenheid zowel binnen het bestuursrecht als tussen bestuurs- en privaat- en strafrecht?

Daarnaast is de vraag aan de orde: wat is de wenselijkheid van de invoering van een soort conclusie, naar analogie van de advisering door het OM, over hoe een zaak bij de hoogste rechter in bestuursrechtelijke zaken moet worden beslist?

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Opzet van het onderzoek
  2. Frankrijk
  3. Duitsland
  4. Denemarken
  5. Engeland & Wales
  6. Het Auditoraat bij de Belgische Raad van State
  7. Bevindingen

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Waard, B.W.N. de, Bok, A.J., Gilhuis, P.C.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Brabant - Centrum voor Procesrecht, Universiteit Utrecht - Instituut voor Staats- en Bestuursrecht, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2001
ISBN:
9054541237
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1969F

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak
Projectnummer:
99.109f
Operationele status:
Alleen publicatie