De Wet Terwee

Strafrecht en strafproces / Benadeelde partij

De Wet Terwee

Evaluatie van juridische knelpunten

Samenvatting

Op verzoek van het ministerie van Justitie heeft het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Utrecht empirisch onderzoek verricht naar de regelgeving Terwee. Het betreft een evaluatieonderzoek onder leden van de zittende en staande magistratuur naar juridische knelpunten in de uitvoering van de Wet Terwee, in het bijzonder de schadevergoedingsmaatregel. De thema's waarop het onderzoek betrekking heeft zijn de volgende:

 • de uitbreiding van de voegingsprocedure;
 • de ontvankelijkheid van de benadeelde partij;
 • de bereidheid tot het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel;
 • het vorderen en opleggen van de maatregel al dan niet in combinatie met de toewijzing vna de civiele vordering;
 • de tenuitvoerlegging van de maatregel; de vervangende hechtenis in het kader van de tenuitvoerlegging van de maatregel;
 • voeging en ad informandum zaken;
 • voeging en snelrecht.

Inhoudsopgave

Verantwoording onderzoek Terwee
Inleiding - De positie van het slachtoffer

 1. De Wet Terwee
 2. Taakopvattingen inzake de Wet Terwee
 3. Voeging benadeelde partij
 4. Behandeling ter terechtzitting
 5. De schadevergoedingsmaatregel

Samenvatting
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kool, R., Moerings, M.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Willem Pompe Instituut
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.452

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De Wet Terwee : evaluatie van juridische knelpunten
Projectnummer:
99.135b
Operationele status:
Alleen publicatie