Maatregel...regelmaat?

Maatregel...regelmaat?

Reconstructie van (het doorbreken van) transgenerationele overdracht van kinderbeschermingsmaatregelen

Samenvatting

Dit rapport wil proberen de onderstaande vragen te beantwoorden:

  1.  In welke mate vertonen (nader te omschrijven) problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen (kunnen) leiden van generatie op generatie steeds een zelfde patroon? Welke factoren spelen een rolbij deze transgenerationele overdracht, kunnen deze factoren worden beïnvloed en zo ja, hoe?
  2. In hoeverre gaat hierbij van de opgelegde maatregelen zelf een bevorderende dan wel remmende invloed uit?
  3. Op welke manieren zijn eventuele vicieuze cirkels te doorbreken  door middel van wijzigingen in wet, beleid en/of uitvoeringspraktijk? Hierbij wordt door middel van empirisch onderzoek aangesloten bij de resultaten van het literatuuronderzoek van N. Baas, Probleemouders, probleemkinderen? Een literatuurstudie van transgenerationele overdracht van problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen (kunnen) leiden.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en vraagstelling
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten van het literatuuronderzoek
  4. Constructie van de interviews
  5. Resultaten van het empirisch onderzoek
  6. Conclusies en aanbevelingen

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vogelvang, B.O., Boesveldt, N. (medew.)
Organisatie(s):
Adviesbureau Van Montfoort, WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Adviesbureau van Montfoort
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.568

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Maatregel...regelmaat?
Projectnummer:
99.139b
Operationele status:
Alleen publicatie