Evaluatie Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek

Evaluatie Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek

Eerste fase van het onderzoek

Samenvatting

Het onderzoek betreft een eerste verkennende fase van de evaluatie van de Wet Herziening Gerechtelijk Vooronderzoek, die op 1 februari 2000 in werking trad. De evaluatie is toegezegd door de Minister van Justitie aan het parlement. Het onderzoek is gesplitst in twee fasen. In de eerste fase is zowel onderzoek gedaan naar de achtergrond en de totstandkoming van de wet, als - in verkennende zin - naar de implementatie en de eerste signalen over de uitvoerbaarheid en de gevolgen in de praktijk.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De achtergronden van de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek
  3. De wijzigingen als gevolg van de nieuwe wet
  4. De algemene gevolgen van de wet
  5. Conclusie

Summary
Literauur
Bijlage: Samenstelling van de begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verrest, P.A.M., Beenakkers, E.M.Th.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2002
Reeks:
Onderzoeksnotities 2002/03
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 12.629

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet herziening GVO; (fase 1)
Onderzoeker(s):
Verrest, P.A.M.
Projectnummer:
99.171A
Operationele status:
Afgerond