De wereld achter de wietteelt

Criminaliteit en delicten / Bedrijfscriminaliteit

De wereld achter de wietteelt

Samenvatting

In deze studie is het productieproces en de organisatie van de wietteelt onderzocht. Tevens is ingezoomd op de internationale dimensies en op het geweld in relatie tot de bedrijfsmatige en grootschalige wietteelt. In de tweede plaats komt de aanpak van de hennepteelt aan de orde. Daarbij is, met betrekking tot de politieregio's Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord en Limburg-Zuid, nagegaan welke inspanningen op dit moment worden gepleegd, en tot welke resultaten deze vooralsnog hebben geleid.

Inhoudsopgave

Colofon
Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Algemene inleiding
  2. Het productieproces
  3. De organisatie van de wietteelt
  4. Internationale dimensies van de wietteelt
  5. Bedrijfsmatige wietteelt en geweld
  6. De aanpak van de wereld achter de wietteelt
  7. Algemeen besluit  

Summary
Literatuur
Bijlage 1: Overzicht van onderzochte dossiers
Bijlage 2: Overzicht van geïnterviewden
Bijlage 3: Protocol voor de analyse van zaakdossiers
Bijlage 4: Aandachtspuntenlijst interviews

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spapens, A.C.M., Bunt, H.G. van de, Rastovac, L. , Miralles Suero, C. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, Departement Strafrecht
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-967-3
Reeks:
Onderzoek en beleid 258
Signatuur:
Ra 13.552

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aanpak van de criminele organisaties achter de wietteelt: nulmeting
Projectnummer:
1391
Operationele status:
Afgerond