Aanpak van illegale filesharing

Aanpak van illegale filesharing

wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Onder illegale filesharing wordt in dit onderzoek verstaan: het kopiƫren en downloaden alsmede het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Thuiskopiestelsel in Frankrijk, Engeland en Duitsland
  3. Initiatieven aanpak filesharing in Frankrijk, Engeland en Duitsland
  4. Overzicht en vergelijking van de verschillende stelsels
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ringnalda, A., Elferink, M., Cock Buning, M. de
Organisatie(s):
WODC, UU - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER), Universiteit Utrecht
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht, Centrum voor intellectueel eigendomsrecht (CIER)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Thuiskopie-excepties; aanpak van uploaden en downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal door enkele ons omringende landen
Projectnummer:
1887
Operationele status:
Afgerond