Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur

Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur

Omvang, aard en afdoening

Samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van een empirisch onderzoek naar de aard, omvang en afdoening van ambtelijke corruptie. Inzicht wordt o.a. gegeven in het aantal interne corruptieonderzoeken binnen de overheid, de mate waarin politie en justitie daarvan weet hebben, welke motieven aan corruptie ten grondslag liggen en in hoeverre verdachten worden vervolgd en veroordeeld.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Deel 1: Inleiding
Deel 2: Over de omvang van corruptie
Deel 3: Over de aard van corruptie
Deel 4: Over de afdoening van corruptie
Deel 5: Conclusies en reflectie
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huberts, L.W.J.C., Nelen, J.M.
Organisatie(s):
WODC, Vrije Universiteit, Afdeling Staats- en Bestuursrecht
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.224

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang corruptie in Nederland
Projectnummer:
1065
Operationele status:
Afgerond