Doping en handel

Criminaliteit en delicten / Doping

Doping en handel

Onderzoek naar aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren

Samenvatting

Om de dopinghandel beter te kunnen bestrijden, is in mei 2001 een wetswijziging van kracht geworden, waarbij de illegale handel in geneesmiddelen voor dopingdoeleinden is ondergebracht in de Wet op de economische delicten (WED). Het onbevoegd produceren en het onbevoegd afleveren van geneesmiddelen is sindsdien, evenals het bereiden, het verkopen, het afleveren, het invoeren, het verhandelen of het ter aflevering in voorraad houden van ongeregistreerde geneesmiddelen, een economisch delict. De wetswijziging heeft het effectiever tegengaan van de illegale productie van en handel in geneesmiddelen als oogmerk, en daarmee ook een effectievere aanpak van de productie van en handel in dopinggeduide middelen.Voor de evaluatie van de wetswijziging dient op korte termijn inzicht te worden verkregen in de aard en omvang van de illegale handel in dopingmiddelen (quick scan). Daarnaast dient te worden nagegaan welke gegevens beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van indicatoren om de effecten van de wetswijziging te evalueren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary

  1. Inleiding
  2. Aard en omvang
  3. Indicatoren
  4. Samenvatting en conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Oldersma, F., Snippe, J., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen; Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9072337999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.900

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang van de illegale dopinghandel
Projectnummer:
01.090
Operationele status:
Afgerond