Aard en omvang van huiselijk geweld onder niet-westerse allochtonen

Aard en omvang van huiselijk geweld onder niet-westerse allochtonen

Samenvatting

Met het WODC-onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld uit 2010 (Van der Veen & Bogaerts) waren cijfers beschikbaar over de omvang van huiselijk geweld in Nederland en de kenmerken van de daders en slachtoffers. Het onderhavige onderzoek beoogde nader inzicht te bieden in de mate waarin huiselijk geweld voorkomt bij diverse allochtone bevolkingsgroepen in Nederland. Het onderzoek zou bestaan uit twee deelonderzoeken, die zouden worden getrianguleerd in een afsluitend syntheserapport. Het eerste deelonderzoek (een vangst-hervangst schatting) is afgerond en gepubliceerd door de Universiteit Utrecht (onder leiding van prof. dr. P.G.M. van der Heijden) (zie link bij: Meer informatie). Het tweede deelonderzoek (secundaire analyse van een tweede, onafhankelijke, bron) is echter niet gelukt. Daardoor heeft ook geen synthese tot stand kunnen komen en derhalve is geen afsluitende publicatie beschikbaar.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang van huiselijk geweld onder niet-westerse allochtonen
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, WODC
Projectnummer:
2154
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie